2009. december 18., péntek

Kodály Zoltán - Psalmus Hungaricus / Zrínyi szózata (2002)

Részlet Szabolcsi Bence 1924-ben megjelent írásából:
"Kodály Zoltán Psalmus Hungaricusa, az új magyar zenének ez a legmonumentálisabb és legátfogóbb jelentőségű alkotása, 1923 nyarán támadt — szinte izoláltan Kodály minden más művétől, évekig tartó hallgatás után –, és a főváros jubileumi hangversenyén került bemutatásra. Szövegéül az 55. zsoltárnak az a szabad magyar átültetése szolgált, mely Kecskeméti Végh Mihály XVI. századbeli protestáns prédikátor műve s az újabban előkerült legrégibb boroszlói szöveg tanúsága szerint 1561-ből való;a nyomtatott énekeskönyvekben 1590 óta szerepel. Mint a XVI. század számos magyar verse, ez a zsoltár is tele van az üldözött költő keserű önvallomásaival, és robusztus, izzó erejű, gazdag nyelve ennek a csodálatos ígéretekkel teljes, vívódó magyar irodalmában is külön helyre állítja. Nem véletlen, hogy ez a zaklatott életű század annyira mélyére hatolt a magyar sors lényegének — és nem véletlen, hogy Kodály épp ebben a korban találja meg legnagyobb alkotásának szövegét."
A művet a London Symphony Orchestra és a The Ambrosian Singers adja elő Kertész István vezényletével.

Jelszó/Password: levente

Related Posts with Thumbnails